TOP MARKA


Elitarne grono marek, któremu rokrocznie, mimo zmieniających się trendów rynkowych, udaje się utrzymywać czołową pozycję w plebiscycie Laur Konsumenta/Klienta, zasługuje na specjalne wyróżnienie. Taką nagrodą jest Top Marka w programie Laur Konsumenta/Klienta. Tym prestiżowym godłem mogą się pochwalić marki o szczególnej pozycji - niekwestionowani liderzy w swojej kategorii. Ostatecznej oceny pozycji marki wśród konkurencyjnych brandów dokonuje Komisja Konkursowa. Podstawą analizy jest popularność oraz głosy przyznawane przez klientów w plebiscycie Laur Konsumenta/Klienta na przestrzeni ostatnich 5. lat. Odznaczenie marki tytułem Top Marka potwierdza jej wysoką rozpoznawalność i wartość wśród polskich odbiorców według podziału branżowego.

1
Godło Top Marka częściej wpływa na wybory mężczyzn niż kobiet


2
Godło Top Marka w największym stopniu przekonuje osoby o wyższych dochodach

3
Godło Top Marka w największym stopniu przekonuje osoby z wyższym wykształceniem


NA PODSTAWIE BADANIA CCS2013 WYKONANEGO PRZEZ GFK POLONIA NA ZLECENIE DOMU MEDIOWEGO AEGIS MEDIA, LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013 NA PRÓBIE 3000 OSÓB W WIEKU 15 - 64 LAT

TOP MARKA

Elitarne grono marek, któremu rokrocznie, mimo zmieniających się trendów rynkowych, udaje się utrzymywać czołową pozycję w plebiscycie Laur Konsumenta/Klienta, zasługuje na specjalne wyróżnienie. Taką nagrodą jest Top Marka w programie Laur Konsumenta/Klienta. Tym prestiżowym godłem mogą się pochwalić marki o szczególnej pozycji - niekwestionowani liderzy w swojej kategorii. Ostatecznej oceny pozycji marki wśród konkurencyjnych brandów dokonuje Komisja Konkursowa. Podstawą analizy jest popularność oraz głosy przyznawane przez klientów w plebiscycie Laur Konsumenta/Klienta na przestrzeni ostatnich 5. lat. Odznaczenie marki tytułem Top Marka potwierdza jej wysoką rozpoznawalność i wartość wśród polskich odbiorców według podziału branżowego.

OSÓB TWIERDZI, ŻE GODŁO NA OPAKOWANIU WPŁYWA NA WYBÓR OZNACZONEGO NIM PRODUKTU

OSÓB ZWRACAJĄCYCH PRZY ZAKUPACH UWAGĘ NA ZNAKI PROMOCYJNE, WSKAZAŁO LAUR KLIENTA JAKO NAJBARDZIEJ PRZEKONUJĄCE GODŁO PROMOCYJNE W POLSCE

3 SPOŚRÓD 9 NAJLEPIEJ ROZPOZNAWALNYCH GODEŁ PROMOCYJNYCH W POLSCE SĄ ZWIAZANE Z PROGRAMEM LAUR KLIENTA


1
Godło Top Marka częściej wpływa na wybory mężczyzn niż kobiet

2
Godło Top Marka w największym stopniu przekonuje osoby o wyższych dochodach

3
Godło Top Marka w największym stopniu przekonuje osoby z wyższym wykształceniem


736-343-474
plebiscytowa 17/4

40-036 Katowice


1
736-343-474

1
plebiscytowa 17/4

40-036 Katowice