ODKRYCIE ROKU


Kategoria Odkrycie Roku stworzona została z myślą o produktach / usługach innowacyjnych i funkcjonujących na rynku od stosunkowo niedługiego czasu, ale już zdobywających serca klientów. Dotyczy ona również produktów i / usług, które objęła nowa, ciekawa i skuteczna kampania reklamowa, przeszły lifting marketingowy (nowe opakowanie, etc.) oraz tych, które zostały po raz pierwszy wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim projekcie Laur Konsumenta/Klienta. O nominacji produktu/ /usługi decyduje duże zainteresowanie daną nowością rynkową lub znaczny wzrost jej popularności. Taką nagrodę otrzymują nieliczne firmy czy też producenci. O jej przyznaniu decyduje Redakcyjna Komisja Weryfikacyjna, która w procesie decyzyjnym ocenia przede wszystkim innowacyjny charakter produktu lub usługi, a także perspektywy odbioru przez rynek i dynamikę wzrostu jego popularności.

1
Godło ODKRYCIE ROKU częściej wpływa na wybory kobiet


2
Godło Odkrycie Roku w największym stopniu przekonuje osoby z wyższym wykształceniem

3
Godło Odkrycie Roku w największym stopniu przekonuje osoby aktywne zawodowo


NA PODSTAWIE BADANIA CCS2013 WYKONANEGO PRZEZ GFK POLONIA NA ZLECENIE DOMU MEDIOWEGO AEGIS MEDIA, LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013 NA PRÓBIE 3000 OSÓB W WIEKU 15 - 64 LAT


METODOLOGIA

1
Głosowanie Kapituły Konkursowej odbywa się metodą z dodatkowym warunkiem większości bezwzględnej. Jest to metoda stosowana przy dużej ilości propozycji do wyboru. Obejmuje ona 2 tury głosowania.

2
I tura - Każdy członek kapituły oddaje głos na maximum jednego kandydata. Jeśli któraś z propozycji uzyska większość bezwzględną, głosowanie uznaje się za zakończone. Jeśli nie, do II tury przechodzą te dwie opcje, które uzyskały najwięcej głosów.

3
II tura - Głosy oddaje się na co najwyżej jedną z dwóch pozostałych możliwości. Konieczne jest uzyskanie większości bezwzględnej. Większość bezwzględna: Gdy prezentowany kandydat zyskuje poparcie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów; jest on zaakceptowany, gdy więcej jest głosów „za” niż wszystkich innych ważnych głosów (przeciwnych i wstrzymujących się). Bezwzględna większość to liczba większa od połowy. Głosy wstrzymujące się są brane pod uwagę. Oddanie głosów nieważnych lub nieoddanie ich wcale przyczynia się do obniżenia limitu głosów niezbędnych do uzyskania większości bezwzględnej. Prezentowanie kandydatów: Kandydaci są prezentowani Kapitule Konkursowej przez koordynatorów branżowych konkursu Laur Klienta/ Konsumenta – osoby odpowiedzialne za poszczególne kategorie.

3
Zgłaszanie kandydatów: Zgłoszenia do nagrody Laur Klienta/ Konsumenta Odkrycie Roku przyjmowane są drogą elektroniczną (info@rzeczobiznesie.eu). Zgłaszający: Zgłoszenia do nagrody Laur Klienta/ Konsumenta Odkrycie Roku może dokonać:

1. Producent produktu/ usługi/.
2. Dystrybutor produktu/ usługi/.
3. Konsument.
4. Respondenci plebiscytu Laur Konsumenta/Klienta.
5. Koordynator konkursu Laur Konsumenta/ Klienta.
6. Członek Kapituły.
ODKRYCIE ROKU

Kategoria Odkrycie Roku stworzona została z myślą o produktach / usługach innowacyjnych i funkcjonujących na rynku od stosunkowo niedługiego czasu, ale już zdobywających serca klientów. Dotyczy ona również produktów i / usług, które objęła nowa, ciekawa i skuteczna kampania reklamowa, przeszły lifting marketingowy (nowe opakowanie, etc.) oraz tych, które zostały po raz pierwszy wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim projekcie Laur Konsumenta/Klienta. O nominacji produktu/ /usługi decyduje duże zainteresowanie daną nowością rynkową lub znaczny wzrost jej popularności. Taką nagrodę otrzymują nieliczne firmy czy też producenci. O jej przyznaniu decyduje Redakcyjna Komisja Weryfikacyjna, która w procesie decyzyjnym ocenia przede wszystkim innowacyjny charakter produktu lub usługi, a także perspektywy odbioru przez rynek i dynamikę wzrostu jego popularności.

OSÓB TWIERDZI, ŻE GODŁO NA OPAKOWANIU WPŁYWA NA WYBÓR OZNACZONEGO NIM PRODUKTU

OSÓB ZWRACAJĄCYCH PRZY ZAKUPACH UWAGĘ NA ZNAKI PROMOCYJNE, WSKAZAŁO LAUR KLIENTA JAKO NAJBARDZIEJ PRZEKONUJĄCE GODŁO PROMOCYJNE W POLSCE

3 SPOŚRÓD 9 NAJLEPIEJ ROZPOZNAWALNYCH GODEŁ PROMOCYJNYCH W POLSCE SĄ ZWIAZANE Z PROGRAMEM LAUR KLIENTA


1
Godło ODKRYCIE ROKU częściej wpływa na wybory kobiet

2
Godło Odkrycie Roku w największym stopniu przekonuje osoby aktywne zawodowo

3
Godło Odkrycie Roku w największym stopniu przekonuje osoby z wyższym wykształceniem
METODOLOGIA

Głosowanie Kapituły Konkursowej odbywa się metodą z dodatkowym warunkiem większości bezwzględnej. Jest to metoda stosowana przy dużej ilości propozycji do wyboru. Obejmuje ona 2 tury głosowania.I tura - Każdy członek kapituły oddaje głos na maximum jednego kandydata. Jeśli któraś z propozycji uzyska większość bezwzględną, głosowanie uznaje się za zakończone. Jeśli nie, do II tury przechodzą te dwie opcje, które uzyskały najwięcej głosów.

II tura - Głosy oddaje się na co najwyżej jedną z dwóch pozostałych możliwości. Konieczne jest uzyskanie większości bezwzględnej. Większość bezwzględna: Gdy prezentowany kandydat zyskuje poparcie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów; jest on zaakceptowany, gdy więcej jest głosów „za” niż wszystkich innych ważnych głosów (przeciwnych i wstrzymujących się). Bezwzględna większość to liczba większa od połowy. Głosy wstrzymujące się są brane pod uwagę. Oddanie głosów nieważnych lub nieoddanie ich wcale przyczynia się do obniżenia limitu głosów niezbędnych do uzyskania większości bezwzględnej. Prezentowanie kandydatów: Kandydaci są prezentowani Kapitule Konkursowej przez koordynatorów branżowych konkursu Laur Klienta/ Konsumenta – osoby odpowiedzialne za poszczególne kategorie.

Zgłaszanie kandydatów: Zgłoszenia do nagrody Laur Klienta/ Konsumenta Odkrycie Roku przyjmowane są drogą elektroniczną (info@rzeczobiznesie.eu). Zgłaszający: Zgłoszenia do nagrody Laur Klienta/ Konsumenta Odkrycie Roku może dokonać:
1. Producent produktu/ usługi/.
2. Dystrybutor produktu/ usługi/.
3. Konsument.
4. Respondenci plebiscytu Laur Konsumenta/Klienta.
5. Koordynator konkursu Laur Konsumenta/ Klienta.
6. Członek Kapituły.

736-343-474
plebiscytowa 17/4

40-036 Katowice


1
736-343-474

1
plebiscytowa 17/4

40-036 Katowice