LAUR KONSUMENTA /
LAUR KLIENTA


Laur Konsumenta/Klienta to jeden z pierwszych i jednocześnie najbardziej liczących się certyfikatów konsumenckich w kraju. Przyznawany jest w wyniku przeprowadzanego od 20. lat plebiscytu powszechnej popularności produktów oraz usług. Co roku, zakrojony na skalę ogólnopolską sondaż, przynosi producentom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty/usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie. Wyniki głosowania niezależnie definiują pozycję marki i pozwalają ich właścicielom na biznesowe samopoznanie, a tym samym dają podstawę do budowania przewagi nad konkurencją. O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez Konsumentów/Klientów na poszczególne produkty/usługi znajdujące się na liście poddanej głosowaniu.

Godła Laur Konsumenta/Laur Klienta stały się potwierdzeniem silnej pozycji nagradzanych marek na wymagającym rynku, a tym samym formą zbiorowej rekomendacji tendencji konsumpcyjnych. Przyznawany certyfikat Laur Konsumenta/Laur Klienta stał się swoistą wartością nagradzanych marek będącą pochodną tego jak Konsumenci postrzegają dany produkt, usługę lub firmę w kontekście jakości i innowacyjności, a do tego obrazuje pewny rodzaj emocjonalnego przywiązania do marki.

1Kobiety nieco częściej, niż mężczyżni kierują się przy zakupach godłami promocyjnymi

2Osoby o wyższych dochodach częściej przy zakupach kierują się godłami promocyjnymi

3Osoby z wyższym wykształceniem częściej przy zakupach kierują się godłami promocyjnymi

1Osoby aktywne zawodowo częściej kierują się godłami promocyjnymi

2Osoby z dużych miast częściej przy zakupach kierują się godłami promocyjnymi

3Laur Konsumenta to 1 z 2 godeł promocyjnych najlepiej przekonujących do zakupu[/ezcol_1third_end]


NA PODSTAWIE BADANIA CCS2013 WYKONANEGO PRZEZ GFK POLONIA NA ZLECENIE DOMU MEDIOWEGO AEGIS MEDIA, LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013 NA PRÓBIE 3000 OSÓB W WIEKU 15 - 64 LAT


O KONKURSIE

Organizowany od 2004 roku ogólnopolski plebiscyt to ukłon w stronę najlepszych, produktów i usług. To też wskazówka dla innych konsumentów. Badania pokazują, że aż 26 proc. Polaków zwracających uwagę na znaki promocyjne, wskazało Laur Konsumenta/Laur Klienta jako najbardziej przekonujące do zakupu godło promocyjne w Polsce. Dla Klientów godło jest doskonałym wyznacznikiem podejmowania decyzji zakupowych: wybierając produkt odznaczony Laurem Konsumenta/Laurem Klienta, wybierają ten, który polecają inni Klienci i któremu sami najbardziej ufają.

Udział firmy w konkursie nie podlega opłacie. Laureaci wyłonieni w wyniku przeprowadzonego plebiscytu Laur Konsumenta/Laur Klienta, którym został przyznany certyfikat, upoważnieni są do nabycia licencji na użytkowanie nazwy i Godła programu.

Co roku sondowanych jest ok 300 kategorii. W każdej z nich wyłaniana jest grupa trzech laureatów, którzy w zależności od wyników sondażu otrzymają złote, srebrne lub brązowe godło Laur Konsumenta/Laur Klienta. Produkty i usługi, które zajęły miejsca od 4. do 6. mogą otrzymać godło Laur Konsumenta/Laur Klienta – Wyróżnienie lub Laur Konsumenta/Laur Klienta - Odkrycie Roku w momencie, gdy po raz pierwszy zostali wskazani przez respondentów podczas głosowania. Organizator plebiscytu co roku przyznaje również specjalne wyróżnienia dla firm których marki wyróżniają się wieloletnią lojalnością respondentów w oddawaniu głosów podczas sondażu Laur Konsumenta/Laur Klienta. Marki posiadające kluczowe czynniki wpływające na ponowny wybór określonych produktów lub usług otrzymują wyróżnienie Laur Konsumenta Grand Prix, Laur Klienta Grand Prix, Laur Konsumenta Top Marka lub Laur Klienta Top Marka.

O SONDAŻU

1Założenie: Ankietowani mogą oddać tylko jeden głos w danej kategorii, z zastrzeżeniem, że mogą głosować w różnych kategoriach.

2sondowanie telefoniczne, spontaniczne wskazania, pytanie otwarte, bez kafeterii podpowiedzi,

3Sondowanie internetowe, to zbieranie głosów poprzez ankiety zamieszczone na stronach internetowych niezależnych organizacji zewnętrznych. W zależności od kategorii, w której chcemy poznać preferencje konsumentów, ankieta zamieszczana jest na różnych portalach internetowych, w tym na portalach branżowych, serwisach tematycznych oraz na portalach informacyjno-społecznościowych.

1
serwisy Grupy Wyborcza.pl (m. in. wyborcza.pl, 24 serwisy lokalne, wysokieobcasy.pl). Użytkownik zachęcany jest do udziału w plebiscycie poprzez reklamy promocyjne emitowane na serwisach, o których mowa powyżej. Kategorie zamieszczone są na specjalnie stworzonej stronie do głosowania. artykuły oraz sekcje tematyczne Grupy Gazety Prawnej (Dziennik Gazeta Prawna, gazetaprawna.pl, forsal.pl oraz dziennik.pl). Ankiety emitowane są przy wykorzystaniu narzędzia Web ankieta.


LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

- MĄDRY WYBÓR! -
LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA


Laur Konsumenta/Klienta to jeden z pierwszych i jednocześnie najbardziej liczących się certyfikatów konsumenckich w kraju. Przyznawany jest w wyniku przeprowadzanego od 20. lat plebiscytu powszechnej popularności produktów oraz usług. Co roku, zakrojony na skalę ogólnopolską sondaż, przynosi producentom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty/usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie. Wyniki głosowania niezależnie definiują pozycję marki i pozwalają ich właścicielom na biznesowe samopoznanie, a tym samym dają podstawę do budowania przewagi nad konkurencją. O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez Konsumentów/Klientów na poszczególne produkty/usługi znajdujące się na liście poddanej głosowaniu.

Godła Laur Konsumenta/Laur Klienta stały się potwierdzeniem silnej pozycji nagradzanych marek na wymagającym rynku, a tym samym formą zbiorowej rekomendacji tendencji konsumpcyjnych. Przyznawany certyfikat Laur Konsumenta/Laur Klienta stał się swoistą wartością nagradzanych marek będącą pochodną tego jak Konsumenci postrzegają dany produkt, usługę lub firmę w kontekście jakości i innowacyjności, a do tego obrazuje pewny rodzaj emocjonalnego przywiązania do marki.

OSÓB TWIERDZI, ŻE GODŁO NA OPAKOWANIU WPŁYWA NA WYBÓR OZNACZONEGO NIM PRODUKTU

OSÓB ZWRACAJĄCYCH PRZY ZAKUPACH UWAGĘ NA ZNAKI PROMOCYJNE, WSKAZAŁO LAUR KLIENTA JAKO NAJBARDZIEJ PRZEKONUJĄCE GODŁO PROMOCYJNE W POLSCE

3 SPOŚRÓD 9 NAJLEPIEJ ROZPOZNAWALNYCH GODEŁ PROMOCYJNYCH W POLSCE SĄ ZWIĄZANE Z PROGRAMEM LAUR KONSUMENTA/LAUR KLIENTA


1
Kobiety nieco częściej, niż mężczyżni kierują się przy zakupach godłami promocyjnymi

2
Osoby o wyższych dochodach częściej przy zakupach kierują się godłami promocyjnymi

3
Osoby z wyższym wykształceniem częściej przy zakupach kierują się godłami promocyjnymi


1
Osoby aktywne zawodowo częściej kierują się godłami promocyjnymi

2
Osoby z dużych miast częściej przy zakupach kierują się godłami promocyjnymi

3
Laur Konsumenta to 1 z 2 godeł promocyjnych najlepiej przekonujących do zakupu


NA PODSTAWIE BADANIA CCS2013 WYKONANEGO PRZEZ GFK POLONIA NA ZLECENIE DOMU MEDIOWEGO AEGIS MEDIA, LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013 NA PRÓBIE 3000 OSÓB W WIEKU 15 - 64 LATO KONKURSIE

Organizowany od 2004 roku ogólnopolski plebiscyt to ukłon w stronę najlepszych, produktów i usług. To też wskazówka dla innych konsumentów. Badania pokazują, że aż 26 proc. Polaków zwracających uwagę na znaki promocyjne, wskazało Laur Konsumenta/Laur Klienta jako najbardziej przekonujące do zakupu godło promocyjne w Polsce. Dla Klientów godło jest doskonałym wyznacznikiem podejmowania decyzji zakupowych: wybierając produkt odznaczony Laurem Konsumenta/Laurem Klienta, wybierają ten, który polecają inni Klienci i któremu sami najbardziej ufają.

Udział firmy w konkursie nie podlega opłacie. Laureaci wyłonieni w wyniku przeprowadzonego plebiscytu Laur Konsumenta/Laur Klienta, którym został przyznany certyfikat, upoważnieni są do nabycia licencji na użytkowanie nazwy i Godła programu.

Co roku sondowanych jest ok 300 kategorii. W każdej z nich wyłaniana jest grupa trzech laureatów, którzy w zależności od wyników sondażu otrzymają złote, srebrne lub brązowe godło Laur Konsumenta/Laur Klienta. Produkty i usługi, które zajęły miejsca od 4. do 6. mogą otrzymać godło Laur Konsumenta/Laur Klienta – Wyróżnienie lub Laur Konsumenta/Laur Klienta - Odkrycie Roku w momencie, gdy po raz pierwszy zostali wskazani przez respondentów podczas głosowania. Organizator plebiscytu co roku przyznaje również specjalne wyróżnienia dla firm których marki wyróżniają się wieloletnią lojalnością respondentów w oddawaniu głosów podczas sondażu Laur Konsumenta/Laur Klienta. Marki posiadające kluczowe czynniki wpływające na ponowny wybór określonych produktów lub usług otrzymują wyróżnienie Laur Konsumenta Grand Prix, Laur Klienta Grand Prix, Laur Konsumenta Top Marka lub Laur Klienta Top Marka.O SONDAŻU

Założenie: Ankietowani mogą oddać tylko jeden głos w danej kategorii, z zastrzeżeniem, że mogą głosować w różnych kategoriach.Tegoroczny plebiscyt zawiera:

sondowanie telefoniczne, spontaniczne wskazania, pytanie otwarte, bez kafeterii podpowiedzi,


Sondowanie internetowe, to zbieranie głosów poprzez ankiety zamieszczone na stronach internetowych niezależnych organizacji zewnętrznych. W zależności od kategorii, w której chcemy poznać preferencje konsumentów, ankieta zamieszczana jest na różnych portalach internetowych, w tym na portalach branżowych, serwisach tematycznych oraz na portalach informacyjno-społecznościowych.


W edycji 2022 głosy zbierane są w sieci obejmującej:

serwisy Grupy Wyborcza.pl (m. in. wyborcza.pl, 24 serwisy lokalne, wysokieobcasy.pl). Użytkownik zachęcany jest do udziału w plebiscycie poprzez reklamy promocyjne emitowane na serwisach, o których mowa powyżej. Kategorie zamieszczone są na specjalnie stworzonej stronie do głosowania.

artykuły oraz sekcje tematyczne Grupy Gazety Prawnej (Dziennik Gazeta Prawna, gazetaprawna.pl, forsal.pl oraz dziennik.pl). Ankiety emitowane są przy wykorzystaniu narzędzia Web ankieta.

LKLK

ORGANIZATOR


Konkurs będący ogólnopolskim plebiscytem popularności produktów i usług Laur Konsumenta/Laur Klienta organizowany jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą Kowalski Pro-Media Kowalski Robert, z siedzibą w Katowicach (40-036) przy ul. Plebiscytowej 17/4, posługującym się numerem NIP 634-247-79-84. Organizator jest wydawcą dodatków promocyjnych w ogólnopolskich dziennikach pod tytułami: Rzecz o Biznesie, Strony Biznesu plus oraz Strony Rynku.
Kowalski Pro-Media Kowalski Robert oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich oraz praw do znaków słowno-graficznych: złoty Laur Konsumenta/Laur Klienta, srebrny Laur Klienta/ Konsumenta, brązowy Laur Konsumenta/Laur Klienta, Laur Konsumenta/Laur Klienta - Odkrycie Roku, Laur Konsumenta/Laur Klienta - Top Marka oraz Laur Konsumenta/Laur Klienta - Grand Prix, posiadających Prawa Ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej odpowiednio o numerach: - Laur Klienta: 258393 - Laur Konsumenta: 258394 - Laur Klienta Odkrycie Roku: 258388 - Laur Konsumenta Odkrycie Roku: 258389 - Laur Klienta Top Marka: 258390 - Laur Konsumenta Top Marka: 258391 - Laur Klienta Grand Prix: 258385 - Laur Konsumenta Grand Prix: 258386.


32-205-55-90
plebiscytowa 17/4

40-036 Katowice


1
32-205-55-90

1
plebiscytowa 17/4

40-036 Katowice