LAUR KONSUMENTA 2020

LAUR KONSUMENTA 2020

"Laur Konsumenta " to zakrojony na skalę ogólnopolską sondaż, przynosi firmom, producentom oraz usługodawcom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które firmy/produkty/usługi obecnie są liderami jakości i innowacyjności w swojej branży. Wyróżnienia przyznawane przez organizatora konkursu - są tak naprawdę nagrodą polskiego Konsumenta. Ponieważ wyboru najlepiej cenionych produktów dokonują oni sami. Laur Konsumenta jest potwierdzeniem dobrej opinii Polaków o produkcie czy usłudze, formą jego zbiorowej rekomendacji.

LKTMOR


Jakie produkty, marki i usługi polski konsument uważa za najlepsze i chętnie poleca innym osobom?

Co nowego?

Do niezależnych podmiotów zewnętrznych przeprowadzających sondaże internetowe, wśród których dotychczas większość głosowań prowadziła na swoich portalach
Agora S.A., dołączył kolejny – INFOR PL S.A. Dzięki temu możemy szybciej i w szerszym zasiegu poznać odpowiedź na pytanie jakie produkty, marki i usługi cieszą się największym zaufaniem wśród konsumentów.

I Głosy zbierane drogą telefoniczną

Losowo wybrane osoby z ogólnodostępnych baz kontaktów telefonicznych proszone są o wskazanie preferowanych produktów i usług podczas rozmowy telefonicznej.

II Plebiscyt na stronach internetowych przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne

W zależności od kategorii, w której chcemy poznać preferencje konsumentów, umieszczamy sondę na różnych portalach internetowych, w tym na portalach branżowych, serwisach tematycznych oraz na portalach informacyjno - społecznościowych.

Formy graficzne zawierające kategorie do głosowania rozmieszczone są w sieci w modelu ROS (Run On Site). Jeden użytkownik może jednak oddać głos w danej kategorii tylko raz. Wyświetlanie banneru do głosowania, prócz zbierania głosów, niesie za sobą wartość kampanii wizerunkowej tzn. setki tysięcy razy pokazujemy użytkownikom znak towarowy, jakim jest Laur Konsumenta, jak również nazwy marek biorących udział w głosowaniu.

Łącznie w ten sposób zbieramy minimum 1000 głosów w każdej z kategorii Lauru Konsumenta .

Elitarne grono marek, któremu rokrocznie, mimo zmieniających się trendów rynkowych, udaje się utrzymywać czołową pozycję w plebiscycie Laur Konsumenta, zasługuje na specjalne wyróżnienie. Taką nagrodą jest Top Marka w programie Laur Konsumenta. Tym prestiżowym godłem mogą się pochwalić marki o szczególnej pozycji - niekwestionowani liderzy w swojej kategorii. Ostatecznej oceny pozycji marki wśród konkurencyjnych brandów dokonuje Komisja Konkursowa. Podstawą analizy jest popularność oraz głosy przyznawane przez konsumentów w plebiscycie Laur Konsumenta. Odznaczenie marki tytułem Top Marka potwierdza jej wysoką rozpoznawalność i wartość wśród polskich odbiorców.

Kategoria Odkrycie Roku stworzona została z myślą o produktach / markach / usługach nowych, innowacyjnych i funkcjonujących na rynku od stosunkowo niedługiego czasu, ale już dobywających serca konsumentów. Dotyczy ona również produktów / marek / usług, które objęła nowa, ciekawa i skuteczna kampania reklamowa, które przeszły lifting marketingowy (nowe opakowanie, etc.), oraz tych, które zostały po raz pierwszy wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim projekcie Laur Konsumenta.O nominacji produktu/marki/usługi decyduje duże zainteresowanie nowościami rynkowymi lub produktami o znacznym wzroście popularności. Taką nagrodę otrzymują nieliczne firmy czy producenci. O jej przyznaniu decyduje Redakcyjna Komisja Weryfikacyjna, która w procesie decyzyjnym ocenia przede wszystkim innowacyjny charakter produktu, usługi czy marki, a także perspektywy odbioru przez rynek i dynamikę wzrostu jego popularności. Dla laureatów przygotowaliśmy godła Laur Konsumenta - Odkrycie 2019. Marketingowe wykorzystywanie godeł
nieograniczone terytorialnie ani czasowo) określone jest wymogami licencyjnymi. Licencja ta jest odpłatna, a szczegóły finansowe ustalane są dwustronnie, pomiędzy Organizatorem a Laureatem.

"Laur Konsumenta" to zakrojony na skalę ogólnopolską sondaż, przynosi firmom, producentom oraz usługodawcom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które firmy/produkty/usługi obecnie są liderami jakości i innowacyjności w swojej branży. Wyróżnienia przyznawane przez organizatora konkursu - są tak naprawdę nagrodą polskiego konsumenta. Ponieważ wyboru najlepiej cenionych produktów dokonują oni sami. Laur Konsumenta jest potwierdzeniem dobrej opinii Polaków o produkcie czy usłudze, formą jego zbiorowej rekomendacji.


1
Kobiety nieco częściej, niż mężczyżni kierują się przy zakupach godłami promocyjnymi

2
Osoby o wyższych dochodach częściej przy zakupach kierują się godłami promocyjnymi

3
Osoby z wyższym wykształceniem częściej przy zakupach kierują się godłami promocyjnymi


Laur Konsumenta jest jednym z dwóch godeł promocyjnych, które w zdecydowanie największym stopniu przekonują do zakupu. 3 spośród 9 najlepiej rozpoznawalnych godeł promocyjnych w Polsce są związane z programem Laur Konsumenta. Są to: Laur Konsumenta, Top Marka, Odkrycie Roku


NA PODSTAWIE BADANIA CCS2013 WYKONANEGO PRZEZ GFK POLONIA NA ZLECENIE DOMU MEDIOWEGO AEGIS MEDIA, LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013 NA PRÓBIE 3000 OSÓB W WIEKU 15 - 64 LAT

OSÓB TWIERDZI, ŻE GODŁO NA OPAKOWANIU WPŁYWA NA WYBÓR OZNACZONEGO NIM PRODUKTU

OSÓB ZWRACAJĄCYCH PRZY ZAKUPACH UWAGĘ NA ZNAKI PROMOCYJNE, WSKAZAŁO LAUR KLIENTA JAKO NAJBARDZIEJ PRZEKONUJĄCE GODŁO PROMOCYJNE W POLSCE

3 SPOŚRÓD 9 NAJLEPIEJ ROZPOZNAWALNYCH GODEŁ PROMOCYJNYCH W POLSCE SĄ ZWIAZANE Z PROGRAMEM LAUR KLIENTA

LKTMOR
Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt, którego celem jest wyłanianie najpopularniejszych produktów, marek i usług w swoich kategoriach. Ten zakrojony na ogólnopolską skalę plebiscyt przynosi każdego roku producentom i dystrybutorom oraz usługodawcom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie? Dla konsumentów jest doskonałym wyznacznikiem podejmowania decyzji zakupowych: wybierając produkt odznaczony Laurem Konsumenta , wybierasz produkt, któremu ufają inni konsumenci, oni nie mogą się mylić.

W ramach konkursu przyznawane są następujące wyróżnienia: złoty Laur Konsumenta, srebrny Laur Konsumenta, brązowy Laur Konsumenta, Grand Prix konkursu Laur Konsumenta, Odkrycie Roku oraz Top Marka konkursu Laur Konsumenta.

Głosy w plebiscycie zbierane są na partnerskich stronach internetowych (do niezależnych podmiotów zewnętrznych przeprowadzających sondaże internetowe, wśród których dotychczas większość głosowań prowadziła na swoich portalach Agora S.A., dołączył kolejny – INFOR PL S.A.) oraz drogą telefoniczną (losowo wybrane osoby z ogólnodostępnych baz kontaktów telefonicznych, specjaliści z danych branż, dystrybutorzy proszone są o wskazanie produktów i usług podczas krótkiej rozmowy);.

Ze względu na swoją rozpoznawalność i efektywność marketingową godło Laur Konsumenta stanowi ogromną wartość promocyjną, odzwierciedlając przy tym realne tendencje rynkowe. Logotyp wędruje na opakowania produktów, strony internetowe laureatów, a także zdobi banery oraz foldery reklamowe. Często pojawia się również w reklamach telewizyjnych, realizowanych w oparciu o przyznane wyróżnienie. Godło Laur Konsumenta są potwierdzeniem silnej pozycji nagradzanych marek i zbiorową formą rekomendacji lpnsumentów.

Godło mogą użytkować jedynie podmioty, które uzyskały licencję przyznawaną na podstawie sondażu swojej kategorii

O kolejności miejsc decyduje liczba głosów oddanych przez Konsumentów

Minimalna ilość głosów zbieranych w każdej z prowadzonych kategorii wynosi 1000

LKKK

Elitarne grono marek, któremu rokrocznie, mimo zmieniających się trendów rynkowych, udaje się utrzymywać czołową pozycję w plebiscycie Laur Klienta, zasługuje na specjalne wyróżnienie. Taką nagrodą jest Top Marka w programie Laur Klienta. Tym prestiżowym godłem mogą się pochwalić marki o szczególnej pozycji - niekwestionowani liderzy w swojej kategorii. Ostatecznej oceny pozycji marki wśród konkurencyjnych brandów dokonuje Komisja Konkursowa. Podstawą analizy jest popularność oraz głosy przyznawane przez klientów w plebiscycie Laur Klienta. Odznaczenie marki tytułem Top Marka potwierdza jej wysoką rozpoznawalność i wartość wśród polskich odbiorców.

TM
Kategoria Odkrycie Roku stworzona została z myślą o produktach / markach / usługach nowych, innowacyjnych i funkcjonujących na rynku od stosunkowo niedługiego czasu, ale już dobywających serca klientów. Dotyczy ona również produktów / marek / usług, które objęła nowa, ciekawa i skuteczna kampania reklamowa, które przeszły lifting marketingowy (nowe opakowanie, etc.), oraz tych, które zostały po raz pierwszy wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim projekcie Laur Konsumenta/Klienta.O nominacji produktu/marki/usługi decyduje duże zainteresowanie nowościami rynkowymi lub produktami o znacznym wzroście popularności. Taką nagrodę otrzymują nieliczne firmy czy producenci. O jej przyznaniu decyduje Redakcyjna Komisja Weryfikacyjna, która w procesie decyzyjnym ocenia przede wszystkim innowacyjny charakter produktu, usługi czy marki, a także perspektywy odbioru przez rynek i dynamikę wzrostu jego popularności. Dla laureatów przygotowaliśmy godła Laur Konsumenta / Klienta - Odkrycie 2019. Marketingowe wykorzystywanie godeł
nieograniczone terytorialnie ani czasowo) określone jest wymogami licencyjnymi. Licencja ta jest odpłatna, a szczegóły finansowe ustalane są dwustronnie, pomiędzy Organizatorem a Laureatem.

PROMOCJA


WZMOCNIENIE WIZERUNKU


PRESTIŻ


BUDOWANIE ZAUFANIA

15 LAT NA RYNKU


NOWi KLIENCI


UTRWALENIE MARKI


CZYTELNOŚĆ WYBORU

 

 

plebiscytowa 17/4 40-036 Katowice

736 343 472


plebiscytowa 17/4 40-036 Katowice

736 343 472